Plasminhämmare (enz), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Antiplasmin
 • APL
Rapportnamn: P-Plasminhämm (enz)
Indikationer / kompletterande analyser:

Kompletterande analys vid utredning av blödningsbenägenhet när faktorbrist inte kunnat påvisas.

Brist leder till ökad fibrinolys och ökad blödningsbenägenhet. Hereditär total brist är sällsynt och ger symptom som liknar svår hemofili.

Förvärvad brist ses främst i samband med leversjukdom och trombolysbehandling.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 •  Ange provtagningstid. 
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.​
Transport av fryst prov:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: kE/L
​< 16 år
​Referensintervall saknas
​≥ 16 år
​0,80-1,50


Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej