pH, Pleura-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pleura-pH
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt pleurit.
Metod:
Potentiometri
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Ingår även i Ple-Pleurastatus.

Provtagning:

Prov tas direkt ur dränageslangen i en spruta utan tillsats (10 mL) eller i blodgasspruta minst 1,5 mL.
Om provet är blodigt ska blodgasspruta användas.

Undvik att få in luft i sprutan. Förslut med plastpropp.
Ange provtagningstid.

Förslut sprutorna väl, läckande sprutor analyseras inte.
 
Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Förvaring / transport:

Transporteras till Klinisk kemi inom 2 timmar.

Referensintervall:
Saknas.
Beslutsgräns för pleurit är rekommenderad till pH < 7,2.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej