Pepsinogen A, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Pepsinogen A
Indikationer / kompletterande analyser:
Låga nivåer ses primärt vid atrofisk gastrit. Förhöjda nivåer är relaterade till parietalcellsmassan och därmed till ”gastric acid output”. Ca 30 – 50 % av patienter med duodenalulcus har förhöjda nivåer. Gastrit och sero-positiv H. Pyloriinfektion är associerade med förhöjda nivåer.

Kompletterande analys: fS-Gastrin. OBS Provhantering, se provtagningsanvisning för Gastrin-fS.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Elektroniniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Fasteprov

OBS! Vid sambeställning av fS-Gastrin och fS-Pepsinogen A, följ provtagningsanvisning för fS-Gastrin.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Kylt, max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
30-130
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 3 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.
Ackreditering:

​Nej