Gastrin, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Gastrin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Utredning av atrofisk gastrit, Zollinger-Ellison syndrom och recidiverande duodenalulcera med hög syrasekretion.

Vid frågeställning atrofisk gastrit och ulcus kan Gastrinbeställning kompletteras med fS-Pepsinogen. Analyser beställs i serum.

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp 

Fasteprov.

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Minst 1 mL serum pipetteras av och fryses omgående efter centrifugering
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 55
Svarsrutiner:
Analyseras 1 gång per vecka.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​2022-03-10 Ackreditering borttagen.