Gastrin, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Gastrin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Utredning av atrofisk gastrit, Zollinger-Ellison syndrom och recidiverande duodenalulcera med hög syrasekretion.

Vid frågeställning atrofisk gastrit och ulcus kan Gastrinbeställning kompletteras med fS-Pepsinogen. Analyser beställs i serum.

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp 

Fasteprov

Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 1 timme
  • Provet centrifugeras inom 1 timme

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov och centrifugerat/avhällt prov

  • Kylt, max 4 timmar
  • Avhällt och fryst vid längre än 4 timmars kylförvaring

Transport

  • Serum kan transporteras kylt, om ankomst till laboratoriet inom 4 timmar.
  • Vid längre tids förvaring transporteras avhällt serum fryst.

 

Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 55
Svarsrutiner:
Analyseras 1 gång per vecka.
Ackreditering:

Nej