Paracetamol, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Paracetamol
Indikationer / kompletterande analyser:
Bestämning av paracetamol är oftast av betydelse i samband med misstänkta fall av
överdosering/förgiftning. Avgörande för insättande av antidot (acetylcystein) är koncentrationen av paracetamol samt uppskattad tid efter intag.
För terapeutiska överväganden, se FASS.
Metod:
Enzymimmunoanalytisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän​


Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
​Ej påvisbart
​˂ 33 (detektionsgräns)
​Toxisk nivå
​> 300

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja