Pankreasamylas, U-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Amylas, pankreas, U-
Rapportnamn: U-Pankreasamylas
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen används som ett andrahandsalternativ när blodprovtagning inte är möjlig samt vid misstanke om makroamylasemi.
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:
10 mL urin (stickprov) i centrifugrör.
Patientanvisning finns för stickprov urin.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Häll av 10 mL välblandad urin till ett centrifugrör
Förvaras
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mikrokat/L
< 5,80
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej