Östradiol, känslig, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Ö2, känslig
  • Estradiol, känslig
Rapportnamn: S-Östradiol, känslig
Indikationer / kompletterande analyser:
Kvinnor:
Pubertas praecox, pubertas tarda, amenorré (andrahandsval), östrogenproducerande tumör, hypofystumör, excessiv perifer östrogensyntes, nedreglering inför IVF-behandling.

Män:
Gynekomasti, östrogenproducerande tumör. Vid hyperöstrogena tillstånd hos män och postmenopausala kvinnor är östron och östronsulfat förstahandsanalyser.
Metod:
Kromatografi (LC), masspektrometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Special


Metoden är främst avsedd för prover < 200 pmol/L.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
 
Kvinnor, premenopaus ​55-1290
Kvinnor, postmenopaus < 37
Män 37-147
 
Kvinnor
Referensintervall för barn är under utarbetande.
 
Svarsrutiner:
Samtliga prover med beställning S-Östradiol, känslig analyseras först med automatiserad immunkemisk metod S-Östradiol. Resultat > 300 pmol/L besvaras och debiteras som S-Östradiol. Prover med resultat ≤ 300 pmol/L analyseras vidare med LC-MS/MS och debiteras som S-Östradiol, känslig.

Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

​Nej