Orosomukoid, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Orosomukoid
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i S-Proteinfraktioner och S-Akutfasproteiner

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: g/L
<6månader
​0,20-0,80
​6 månader-4 år
​0,40-1,40
​5 år
​0,40-1,10

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja