Myoglobin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Myoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut myokardskada och hjärtinfarkt i tidigt skede (låg specificitet), skelettmuskelskada, njurinsufficiens.

Kompletterande analyser: P-Troponin, P-CKMB, P-CK, P-Kreatinin
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 1 timme
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 1 5 -25°C, max 1 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 3 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst -20 °C, vid längre än 3 dygn förvaring ​
För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här​.
  • Vid postbefordran skickas plasma fryst.

Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
​Kvinnor
​< 59
​Män
​< 73​

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja