Mixning PK(INR), P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Mixtest Protrombinkomplex(INR)
 • PK-mix
Rapportnamn: P-Mixning PK(INR)
Indikationer / kompletterande analyser:

​Beställs vanligen efter rekommendation från koagulationskonsult. Mixning av PK(INR) innebär att provet analyseras för PK(INR) före och efter blandning med normalplasma. Vid beställning av P-Mixning PK(INR) besvaras provet med P-PK(INR) och P-Mixning PK(INR), där det senare är analysresultatet efter mixning med normalplasma.

Analysen kan vara av värde vid akuta frågor i samband med nyupptäckt förhöjt PK(INR), då en normalisering av PK(INR) vid mixning tyder på koagulationsfaktorbrist (FII, FVII, FX) emedan kvarstående förhöjt PK(INR) tyder på förekomst av cirkulerande antikoagulans (ex. anti-fosfolipidantikroppar). Resultatet på analysen kan vara svårvärderat och kan med fördel diskuteras med koagulationsjour.

För mer information om mixtest, se

https://www.equalis.se/media/juii5dfu/s007_metodbeskrivning-aptt-mixning_1-1.pdf

Metod:

​Koagelbildning, fotometri

Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss (akutmärkt)
 

 

Provtagning:

​Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 8 timmar


Centrifugering: 

 • 15 min i 2000 G (alt. 10 min i 3000 g)
 • Plasman överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.


Centrifugerat och avhällt prov

 • Rumstemperatur, max 8 timmar
 • Fryst vid förvaring längre än 8 timmar


Transport av frysta prover:

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.


Transport (utanför Stockholmsregionen):

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.


Adress:

Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Referensintervall:

​Enhet: INR

Resultatet relateras till PK(INR) utan mixning, se indikationer.

Svarsrutiner:

​Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

​Nej