Mixning APT-tid, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Mixtest APT-tid
 • APT-tidsmix
Rapportnamn: P-Mixning APT-tid
Indikationer / kompletterande analyser:

​Beställs vanligen efter rekommendation från koagulationskonsult. Mixning av APT-tid innebär att provet analyseras med APT-tid före och efter blandning med normalplasma. Vid beställning av P-Mixning APT-tid besvaras provet med P- APT-tid och P-Mixning APT-tid, där det senare är analysresultatet efter mixning med normalplasma.

Analysen kan vara av värde vid akuta frågor i samband med nyupptäckt förlängd APT-tid, då en normalisering av APT-tid vid mixning tyder på koagulationsfaktorbrist emedan kvarstående förlängd APT-tid tyder på förekomst av cirkulerande antikoagulans (ex. anti-fosfolipidantikroppar). Resultatet på analysen kan vara svårvärderat och kan med fördel diskuteras med koagulationsjour.

För mer information, se Equalis.se(länk)

Metod:

​Koagelbildning, fotometri

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss (akutmärkt)
Provtagning:

​Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 min
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G (alt. 10 min i 3000 g)
 • Plasman överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 3,5 timmar
 • Fryst vid förvaring längre än 3,5 timmar
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Stockholm

 

Referensintervall:

​Enhet: s
Resultatet relateras till APT-tid utan mixning, se indikationer.

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

​Nej