Mikroglobulin, beta-2-, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: beta-2-Mikroglobulin, S-
Rapportnamn: S-beta-2-Mikroglob
Indikationer / kompletterande analyser:
Myelom, kronisk lymfatisk leukemi, Hodgkins sjukdom, non-Hodgkins lymfom och HIV-infektion.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Special

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mg/L
​<60 år
​<1,9
​60-70 år
​<2,1
​>70 år
​<2,4

 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja