Leukocyter, partikelkoncentration, Asc/Perik/Ple-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, Ascites-
  • LPK, Perikard-
  • LPK, Pleura-
Rapportnamn: Asc-Leukocyter, Pericard-Leukocyter resp. Pleura-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Asc-Leukocyter inkluderar: Asc-Lkc, mono och Asc-Lkc, poly
Pericard-Leukocyter inkluderar: Pericard-,Lkc, mono och Pericard-Lkc, poly
Pleura-Leukocyter inkluderar: Pleura-,Lkc, mono och Pleura-Lkc, poly

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp

Röret ska omedelbart vändas 5-10 ggr.
Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 timmar 
  • Kylt max 23 timmar

OBS! Får ej centrifugeras.

 

Referensintervall:

Enhet: 109/L

​Asc-Leukocyter​<0,5
​Asc-Lkc, poly​<0,25
​Perikard-Leukocyter​<1.0
​Pleura-Leukocyter​<1,0
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej