LDL/HDL-kolesterol (kvot), fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-LDL/HDL-kol(kvot)
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av kvoten fP-LDL/HDL-kolesterol fås automatiskt svar på P-Kolesterol, fP-Triglycerid, P-HDL-kolesterol och fP-LDL-kolesterol samt beräkning av non-HDL-kolesterol.
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Fasteprov

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
0,4-6,6
Felkällor:

Beräkning av kvot utförs ej om fP-Triglycerid är > 4,0 mmol/L, eftersom LDL-kolesterol ej beräknas.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

fP-LDL-kolesterol beräknas med Friedewalds formel med hjälp av P-Kolesterol, fP-Triglycerid och P-HDL-kolesterol enligt:

fP-LDL-kolesterol (mmol/L) = P-Kolesterol – P-HDL-kolesterol – (0,45 x fP-Triglycerid).

Beräkningen utförs ej om fP-Triglycerid är >4,0 mmol/L.

Non-HDL-kolesterol beräknas enligt formeln:
Totalkolesterol minus HDL-kolesterol.