LDL/HDL-kolesterol (kvot), fP-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-LDL/HDL-kol(kvot)
Metod:
beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Vid beställning av kvoten fP-LDL/HDL-kolesterol fås automatiskt svar på P-Kolesterol, fP-Triglycerid, P-HDL-kolesterol och fP-LDL-kolesterol. Beräkning av kvot utförs ej om fP-Triglycerid är > 4,0 mmol/L.
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Fasteprov

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
0,4-6,6
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Nej