Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: LD-iso
Rapportnamn: S-LD, isoenzymer
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjd LD-nivå utan känd genes och vid uppföljning av vissa maligniteter. Isoenzymerna LD1, LD2, LD3, LD4 och LD5 bestäms semikvantitativt med elektrofores.
Metod:
Elektrofores
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

LD-total utförs samtidigt.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Rumstemperatur, max 7 dagar

Obs! Får ej förvaras kylt och får ej frysas.

Förvaras och skickas i rumstemperatur. Måste ankomma till Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge inom 3 dagar.

Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:

​Hemolys stör bestämningsmetoden, varför prover med  alltför stark hemolys inte kan analyseras.