Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: LD-iso
Rapportnamn: S-LD, isoenzymer
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjd LD-nivå utan känd genes och vid uppföljning av vissa maligniteter. Isoenzymerna LD1, LD2, LD3, LD4 och LD5 bestäms semikvantitativt med elektrofores.
Metod:
Elektrofores
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

LD-total utförs samtidigt.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur. Obs! Får ej frysas och ej förvaras kylt. Måste ankomma till Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge inom 3 dagar.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:

​Hemolys stör bestämningsmetoden, varför prover med  alltför stark hemolys inte kan analyseras.