Koriongonadotropin (vävnadsmarkör), S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • beta-hCG
  • hCG, beta- (vävnadsmarkör)
Rapportnamn: S-beta-hCG
Indikationer / kompletterande analyser:
Testis- och ovarialcancer, trofoblasttumörer samt övriga suspekt endokrina tumörer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
 
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: E/L
​Kvinnor
​< 5,4
​Män
​< 2,7​


Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej