Kobalamin, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • B12
  • Vitamin B12
Rapportnamn: S-Kobalamin
Indikationer / kompletterande analyser:
Såväl S-Kobalaminer som S-Folater uppvisar gråzoner med avseende på bristtillstånd, varför andra analyser kan behövas för diagnos. P-Homocystein stiger vid folatbrist, men även vid kobalaminbrist. En ökning av S-metylmalonsyra (MMA) är däremot specifikt för kobalaminbrist och reagerar ej på folatbrist.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefodran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: pmol/L
150-650

< 250 gråzon, kan indikera kobalaminbrist (B12-brist)

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja