Kalcitonin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CT
Rapportnamn: S-Kalcitonin
Indikationer / kompletterande analyser:
Medullär tyreoideacancer, feokromocytom, endokrin pankreastumör, endokrin tarmtumör.
Kompletterande analys: Pentagastrinbelastning med mätning av Kalcitonin.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
 
Ange provtagningstid.

 

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 timme

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses omgående
Referensintervall:
Enhet: pmol/L

​Kvinnor
​< 1,5
​Män
​< 3,5​


Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja