Kalcitonin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CT
Rapportnamn: S-Kalcitonin
Indikationer / kompletterande analyser:
Medullär tyreoideacancer, feokromocytom, endokrin pankreastumör, endokrin tarmtumör.
Kompletterande analys: Pentagastrinbelastning med mätning av Kalcitonin.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Prov transporteras på isbad till Klinisk kemi inom 2 timmar. 

Ange provtagningstid.


Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 
Ocentrifugerat prov:
  • Isbad, max 2 timmar.
  • Transporteras på isbad
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G i kylcentrifug
  • Om kylcentrifug saknas centrifugera efter kylning i isbad i 10-15 min
Centrifugerat och avhällt prov
  • Hållbarhet efter centrifugering 4 timmar​
  • Minst 1 mL plasma pipetteras av och fryses inom 4 timmar​
  • Förvaras fryst
​Kylcentrifug finns på alla Karolinskas laboratorium.
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L

​Kvinnor
​< 1,5
​Män
​< 3,5​


Svarsrutiner:
Analys utförs 1-2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja