Interleukin-6, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IL-6, Csv-
  • Cytokiner
  • SPIL-6
Rapportnamn: Csv-Interleukin-6
Indikationer / kompletterande analyser:

​Används för att påvisa inflammation och för att studera cytokinprofiler vid svåra inflammatoriska tillstånd och sepsis.

Metod:

​Immunkemi, kemiluminescens

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss
Pappersremiss: Konsultremiss​

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Provtagning:

​Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.


Minst 0,5 mL, vid sambeställning med andra Csv-cytokiner är minsta provmängd 1,0 mL

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 3 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt: 12 timmar
  • Fryst: Vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

​Enhet: ng/L

< 6,0
Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Frysta prover från externa beställare (ej elektroniskt beställda) skickas vidare till Sahlgrenska sjukhuset för analys.