Insulinliknande tillväxtfaktor-I, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • IGF-I
  • Somatomedin C
Rapportnamn: S-IGF-I
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnos och behandlingskontroll av tillväxtrubbningar och akromegali.
Osteoporos. Nutritionsstörningar.

Kompletterande analyter: S-IGFBP-3 och S-GH (Tillväxthormon)

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 24 timmar
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

(mikrog/L)  (95-percentiler)

Ålder (år)
Flickor
Pojkar
​0-3
​18-172
​<15-129
​4-6 
​ 35-232
​22-208
​7-9
​57-277
​40-255
​10-11
​118-448
​69-316​
​12-13
​170-527
​143-506
​14-15
​191-496
​177-507
​16-18
​190-429
​173-414​


Ålder (år)
Vuxna
​19-21
​117-323
​22-24 
​ 99-289
​25-29
​84-259
​30-34
​ 71-234
​35-39
​63-223
​40-44
​58-219
​45-49
​53-215
​50-54
​48-209
55-59
​45-210
​60-64
​43-220
​65-69
​40-225
70-79
​35-216
​80-90
​31-208


Tannerstadium
Flickor
​1
​ 71-394
​2
​122-508
​3
​164-545
​4
​174-480
​5
​169-400

 

Tannerstadium
 Pojkar
​1
​63-271
​2
​114-411
​3
​166-510
​4
​170-456
​5
​161-384

 

Felkällor: Hemolys > 2 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja