Inhibin B, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Inhibin B
Indikationer / kompletterande analyser:
Gonaddysfunktion, testikulär atrofi och differentialdiagnostik mellan anorki och bilateral testisretention hos pojkar. Förhöjda värden hos flickor med pubertas praecox. Markör för sertolicellsfunktion och spermatogenes (antal och funktionalitet) hos män vid infertilitetsutredning. Prediktion av oocytreserven hos kvinnor och kraftigt förhöjda värden ses vid hormonstimulering av ovarierna. Diagnostik och behandlingsuppföljning av granulosacellstumörer hos kvinnor.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappaersremiss: Klinisk kemi special
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
​Flickor (< 12 år)
​< 183
​Kvinnor 13-41 år (follikulär fas)
​< 224
​Kvinnor 42-51 år (follikulär fas)
​< 108
​Kvinnor > 51 år (postmenopausala)
​< 12
​Pojkar < 15 dagar
​68 - 373
​Pojkar 15 dagar – 6 månader
​42 - 516
​Pojkar 7 månader – 7 år
​24 - 300
​Män 8 år – 30 år
​47 - 383
​Män 31 år – 72 år
​< 358
​Män > 72 år
​Saknas
Anm. Kvinnor 13-51 år (luteal fas): < 80 ng/L.​
Svarsrutiner:
Analysfrekvens: 1-2 gånger per månad
Ackreditering:

​Nej