Immunglobulin M, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IgM
Rapportnamn: S-Immunglobulin M
Indikationer / kompletterande analyser:
IgM-nivån behövs för att bedöma en individs immunstatus.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår i S-Proteinfraktioner, i gruppen S-IgG, IgA, IgM samt i M-komponent uppföljning.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.
 
Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp och förvara i 37 ºC, se Provtagning vid Kryoglobulinemi.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om
postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: g/L

​<15 dagar
​0,10-0,40
​15 dagar-2 månader
​0,10-0,70
​3 månader-<1 år
​0,20-0,90
​1-17 år
​0,50-1,7
​18 år
​0,27-2,1
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja