IGF-bindningsprotein-3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: IGFBP-3
Rapportnamn: S-IGFBP-3
Indikationer / kompletterande analyser:
Diagnostik av GH-brist och tillväxtretardation orsakad av andra faktorer än GH-brist hos kortvuxna barn. Kvoten IGF-I/IGFBP-3 ger indirekt mått på andelen fritt IGF-I.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut​.

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat prov:

  • Kylt, max 24 timmar
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
Referensintervall:

(mikrog/L)

 

Ålder​
​95-percentil
​1-7 dagar
​700
​8-15 dagar
​500-1400
​1 år
​700-3600
​2 år
​800-3900
​3 år
​900-4300
​4 år
​1000-4700
​5 år
​ 1100-5200
​6 år
​1300-5600
​7 år
​1400-6100​
​8 år
​1600-6500
9 år
​1800-7100
10 år 
2100-7700
​11 år
​2400-8400
12 år
​2700-8900
​13 år
​3100-9500
​14 år
​3300-10000
​15 år
​3500-10000
​16 år
​3400-9500
​17 år
​3200-8700
​18 år
​3100-7900
​19 år
​2900-7300
​20 år
​2900-7200
​21-25 år
​3400-7800
​26-30 år
​3500-7600
​31-35 år
​3500-7000
​36-40 år
​3400-6700
​41-45 år
​3300-6600
​46-50 år
​3300-6700
​51-55 år
​ 3400-6800
​56-60 år
​ 3400-6900
​61-65 år
​3200-6600
​66-70 år
​3000-6200
​71-75 år
​2800-5700
​76-80 år 
​ 2500-5100
​81-85 år
​2200-4500​

​ 

Tannerstadium     95-percentil

(n=420)
​1
​ 1300-6300
​2
​2400-6700
​3
​3300-9100
​4
​3500-8600
​5
​2700-8900


Tannerstadium flickor    95-percentil

(n=226)

​1
​1200-6400
​2
​2800-6900
​3
​ 3900-9400
​4
​3300-8100
​5
​2700-9100​

 
Tannerstadium pojkar       95-percentil

(n=194)
​1
​1400-5200
​2
​ 2300-6300
​3
​3100-8900
​4
​3700-8700
​5
​2600-8600​Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:
Nej
Kommentar:

​Akrediteringen upphör från och med 2021-05-19​