Hemoglobin F, flödescytometri, Erc(B)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HbF, flödescytometri
  • FMH (fetomaternal hemorhage)
  • fetalt hemoglobin
  • HbF, Kleihauer
Rapportnamn: Beställs som Erc(B)-HbF,flödescyt. Besvaras som Erc(B)-Hbfetaltflöde och FMH-beräknad.
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av fetomaternell transfusion.

HbF-mätning i moderns blod har klinisk signifikans vid fetomaternell transfusion. Undersökning används vid intrauterin fosterdöd, efter trauma eller vid utredning av anemi hos det nyfödda barnet. I enstaka fall kan man följa HbF hos en gravid kvinna som tidigare uppvisat fetomaternell transfusion vid tecken på fosteranemi. Analysen baseras på en känslig och noggrann flödescytometrisk metod.

Tilläggsinformation

För mätning av FMH har tidigare den manuella metoden Kleihauer-Betke-test använts, den metoden begränsas dock av låg reproducerbarhet och låg specificitet. 

Flödescytometrimetoden är en känslig och noggrann metod som möjliggör fluorescensdetektion av två intracellulära antigen: Hemoglobin F och karbanhydras (CA). Två antikroppar används i analysen. Den ena antikroppen är riktad mot HbF som finns i de fetala erytrocyterna samt i en liten andel av vuxnas erytrocyter, så kallade F-celler. Den andra antikroppen är riktad mot CA, ett enzym som finns i framför allt vuxnas erytrocyter. Metodiken med de två antikropparna innebär att man specifikt kan särskilja fostrets fetala erytrocyter från moderns HbF-innehållande erytrocyter.

Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
3-4 mL blod önskas.

Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Får ej frysas.
  • Får ej centrifugeras.

Adress för provskickning utanför Stockholm:
Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:

Referensintervall: HbF-flöde < 0,023 % vilket motsvarar FMH < 0,5 mL.
Metodens detektionsgräns: 0,045 % fetala erytrocyter vilket motsvarar 1,0 mL FMH.

Svarsrutiner:
Svaret anges som HbF-flöde (% fetala erytrocyter) med svarsgräns 0,045 % samt som FMH (mL packade fetala erytrocyter) med svarsgräns 1,0 mL.

Analys utförs måndag och fredag (normalvecka).
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Analysen har hög känslighet och specificitet och ersätter både HbF, Kleihauer och B-Hb, fetalt (HbF, kromatografiskt) vid frågeställning Fetomaternell transfusion.