Haptoglobin, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Haptoglobin
Indikationer / kompletterande analyser:
Haptoglobin bildar komplex med hemoglobin och elimineras snabbt från cirkulationen vid hemolys och ineffektiv erytropoes.
Sänkta haptoglobinnivåer ses vid även sjukdomar i lever och mjälte pga ökad erytrocytomsättning.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i S-Proteinfraktioner och S-Akutfasproteiner.

Provtagning:

Serumrör med gel, gul propp

Provtagning vid Kryoglobulinemi:
Använd serumör med koagulationsaktivator, röd propp (utan gel) och förvara i 37 ºC, se​

​Provtagning vid Kryoglobulinemi.


Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: g/L

​<15 dagar
​referensområde saknas
​15 dagar- <1 år
​<2,2
​1-11 år 
​<1,6
​12-17 år
​<1,8
​18 år
​0,24-1,9
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja