Glutamyltransferas, gamma-, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • GT
  • gamma-GT
Rapportnamn: P-GT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikrokat/L
​<8 år​<0,27
​8-12 år​<0,43
​13-17 år​<0,60
​18-41 år kvinnor​<0,76
​18-41 år män​<1,4
​≥41 år kvinnor​<1,3
​≥41 år män​<2,0
Referenser:
Rödöö P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2013;73:361-67
 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja