Glutamyltransferas, gamma-, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • GT
  • gamma-GT
Rapportnamn: P-GT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
​Enhet: mikrokat/L
<8 år <0,27​
​8-12 år ​​<0,43
13-17 år ​<0,60
18-40 år kvinnor <0,76
18-40 år män <1,4
≥41 år kvinnor <1,3
≥41 år män <2,0
 
Referenser:
Rödöö P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2013;73:361-67
 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja