Glukoskvot, Csv/P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv/P-Glukoskvot
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Både spinalprov och blodprov beställs på samma beställningsnummer/remiss.
Vid beställning av Csv/P-Glukoskvot besvaras även P-Glukos och Csv-Glukos.
Provtagning:

Blodprov P-Glukos ska alltid beställas och tas samtidigt (etikett erhålls automatiskt i TakeCare).
Provrör: FC-Mixtur, rosa-grå
 
Spinalvätska/Csv
Provrör: Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.

Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • ​​Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

 

Referensintervall:

> 60% av P-Glukos

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja