Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Likvor
  • Lumbalvätska
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Klinisk kemi Allmän

OBS! En remiss/beställning per tappningstillfälle.

Tillhörande plasma eller serumprover skall beställas på samma pappersremiss som spinalanalyserna.

För användare av TakeCare eller Labportalen kommer  automatiskt alla rör på samma beställning och rätt etiketter skrivs ut.

Provtagning:

Kombinationsbeställningar

Se: cerebrospinalvätska, vanliga kombinationsbeställningar länk​


Singelbeställningar

Se respektive provtagningsanvisning.


Rör

Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp endast till glukos- och laktatbestämning.


Csv-Demensmarkörer

(Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau respektive Csv-Tau-protein) kräver specialrör för provtagning, se separat provtagningsanvisning för: CSV-Demensmarkörer


Övriga analyser i cerebrospinalvätska

Skickas i separata rör enligt respektive provtagningsanvisning eller efter överenskommelse med laboratoriet.
 

Numrera rören (ex 1-4). Rör 1 kan inte användas för analys på Klinisk kemi pga. ev. stickblödning.

Den totala tappningsvolymen bör vara 8-12 mL, för att referensvärdena skall stämma för analyserna.

Om prover endast skall skickas för analys till Klinisk kemi måste en slask på minst 2 mL tas i första röret.

Om spektrofotometri önskas ljusskyddas de två sista rören i tappordningen, innan de skickas till Klinisk kemi.

Provtagning enligt sedvanlig praxis för lumbalpunktion.
Ange alltid provtagningstid.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
Referensintervall:
Se respektive analys
Svarsrutiner:

Se respektive analys.

Ackreditering:

Se respektive analys.

Kommentar:

Vid samtidig beställning av prover till mer än ett laboratorium (ex Kemi och Mikrobiologi) är provtagningsordningen viktig. Se lathundar för rörens ordningsföljd länk.