Glukosbelastning, gravida, fPt-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: OGTT
Rapportnamn: fPt-Glubel. grav.
Indikationer / kompletterande analyser:
Undersökning av glukostolerans hos gravida. Kontroll av P-Glukos skall alltid ha utförts inom mödravården innan undersökningen beställs.

Tilläggsinformation

Kontraindikation:
Undersökningen utförs ej på kvinnor som genomgått fetmaoperation (ex Gastric bypass eller Gastric sleeve).
Metod:
Funktionsundersökning
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
 
 
OBS Belastningen måste ha en egen beställning. Den får inte sambeställas med andra analyser.
Provtagning:

Patienten ska vara fastande under minst 8 timmar före undersökningen. Vatten eller osötat te är tillåtet på kvällen. På morgonen ska patienten inte äta, dricka (1/2 - 1 glas vatten är tillåtet), röka eller snusa. Patienten bör också undvika kraftig fysisk ansträngning och "stress". Mediciner kan tas som vanligt om inte ordinerande läkare sagt annorlunda. Kosten ska vara normal 3 dagar före belastningen.

Venprov tas i FC-mixture-rör vid tiden 0 minuter samt efter 60 och 120 minuter. Proverna skickas sedan till något av Karolinska Universitetslaboratoriets centrala laboratorier för analys.

För reservrutin vid svårighet att få tag i rätt rör se kommentar.

 

Om patienten före belastningen mår dåligt och uppvisar påtagliga symptom på hypoglykemi (känner sig svimfärdig, illamående och skakig) ska läkare på LNP eller jourläkare på Klinisk kemi kontaktas för diskussion om huruvida belastningen ska utföras eller ej.

Patienten bör räkna med att undersökningen tar ca 2,5 timmar.

Glukosbelastning kan utföras hos beställaren (se instruktioner längst ned), men om det önskas att belastningen utförs på någon av Karolinska Universitetslaboratoriets provtagningscentraler behövs, utöver en beställning (oavsett om den skett elektronisk eller på konsultremiss) även en bokad tid.
 
Patienten bokar själv en tid via 1177 eller via Karolinska Universitetslaboratoriets Kundservice.
 

Klicka här för  Provtagningsenheter inom Karolinska Universitetslaboratoriet som utför belastningar efter tidsbokning.

Förvaring / transport:
Glukosnivån i ocentrifugerat prov är stabil upp till 24 timmar i rumstemperatur/kyl. För längre tids förvaring centrifugeras provet snarast och plasma förs över i avhällningsrör som försluts. Plasma kan i kyl förvaras upp till 3 dygn. Vid längre förvaring fryses plasma.
Referensintervall:
Referensintervall anges ej. Bedömning av resultaten utförs av personal inom mödravården.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

Peroral glukosbelastning (OGTT) skall inte utföras på BMM utan på laboratorium, t ex. vårdcentral eller provtagningsenhet inom Karolinska Universitetslaboratoriet.

Om belastning vid enstaka tillfällen måste genomföras på BMM skall särskilda anvisningar följas. OBSERVERA att all provtagning skall utföras venöst, att det krävs särskilda provrör samt att proven inte kan analyseras lokalt!

Länk till webbsida med belastningsprotokoll​ och anvisning för belastningens utförande.​​

Vid svårighet att få tag i FC-Mixture-rör, rosa propp kan ersättande rör enligt nedan användas.

  • Na-F-K-oxalat, grå propp, ocentrifugerat prov förvaras kylt, max 8 timmar.