Glukos, manuellt, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Glukos. Beställs elektroniskt i TakeCare som Glukos(Närvård)-P.
Metod:
Fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som ​Glukos(Närvård)-P
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen som ​Glukos(Närvård)-P
Pappersremiss: LNP, Lokala närvårdsanalyser (finns endast som utskrivbar version, se Remisser).

Enbart lokal analys på närvårdslaboratorium.
Provtagning:

Kapillärt:
Prov tas direkt i HemoCue-kyvett på laboratoriet.

Venöst:
Na-fluorid/K-oxalat-rör, grå propp.
OBS! Rör med rosa propp (FC-Mixture-rör) kan inte användas för analys på närvårdslab.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Venöst prov:

  • Kyla, max 8 timmar
  • Lämnas till lokalt närvårdslaboratorium för analys.
  • Observera att glukosnivån sjunker cirka 0,5 mmol/L i genomsnitt under de första timmarna efter provtagning pga att den glykolyshämmande effekten av Na-fluorid är fördröjd. Minskningen är temperatur- och hematokritberoende och accentueras även av leukocytos eller förekomst av bakterier i provet.
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
4,2 - 6,0 (avser fasteprov)

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

​Vid mycket svårtstucken patient kan beställningen ändras från venös till kapillär provtagning. Då mäts​ glukos som dubbelprov (accepterad dubbelprovsdifferens +/- 0,3 mmol/L).