Remisser

Beställ remisser och övrigt materiel som till exempel streckkodsetiketter, broschyrer och patientanvisningar i vår nya webbutik. Här finns också samlad information om hur du beställer, skriver ut och fyller i våra pappersremisser.

Undvik att ha stora lager av remisser, gamla versioner medför en risk att ej aktuella analyser beställs.

Webbutiken ersätter manuella rutinen med rekvisitionsblanketter och formulär på webben.

Formulär och blanketter utgår. Anmäl er enhet till webbutiken för fortsatt beställning.

Hur får jag tillgång till Webbutiken.

Fyll i och skicka in anmälningsformuläret. Efter en vecka kan du logga in i Webbutiken och göra beställningar. 

Anmälan och inloggning till Webbutiken

Hur beställer jag innan jag fått min inloggning till webbutiken?

Tills du fått din inloggning till webbutiken kan du använda dig av den alternativa beställningsrutinen, elektronisk beställning för remisser och övrigt materiel.

Alternativ beställningsrutin för remisser och övrigt

Beställ PKU remisser

Remiss för utskrift Konsultationsremiss

Remisser för utskrift, CMMS

Remisser för utskrift, Genetik

Remisser för utskrift Immunologi/transfusionsmedicin

Remisser för utskrift, Kemi

Remisser för utskrift, LNP

Information som måste finnas på remissen

 1. Beställare.
  • Karolinska Universitetslaboratoriums beställarkod (kombikakod) om möjligt, annars med fullständig adress så det går att skicka ut svar.
  • Namn på inremitterande läkare.
 2. Patientidentitet.
  • Namn.
  • Fullständigt personnummer (eller reservnummer).
  • I fall av skyddad identitet kan namnet anges som "Skyddad identitet" och personnumret kan vara ett reservnummer eller annan kod.
 3. Analys/frågeställning.
 4. Provtagningsdatum och i förekommande fall provtagningstid.
 5. I vissa fall krävs provtagarens underskrift.

I övrigt hänvisas till instruktioner för respektive remiss.

Hur du fyller i remisser till Transfusionsmedicin och Patologi

Webbremisser och elektroniska remisser direkt från journalsystem