Remisser

Information om hur du beställer, skriver ut och fyller i våra pappersremisser. Dessutom kan du beställa övrigt material som till exempel streckkodsetiketter, broschyrer och patientanvisningar.

Pappersremisser kan beställas kostnadsfritt på rekvisitionsblankett eller via elektroniskt formulär. Undvik att ha stora lager av remisser, gamla versioner medför en risk att ej aktuella analyser beställs.

Rekvisition/beställning av pappersremisser och etiketter

Remiss för utskrift Konsultationsremiss

Remisser för utskrift, CMMS

Remisser för utskrift, Genetik

Remisser för utskrift Immunologi/transfusionsmedicin

Remisser för utskrift, Kemi

Remisser för utskrift, LNP

Information som måste finnas på remissen

 1. Beställare.
  • Karolinska Universitetslaboratoriums beställarkod (kombikakod) om möjligt, annars med fullständig adress så det går att skicka ut svar.
  • Namn på inremitterande läkare.
 2. Patientidentitet.
  • Namn.
  • Fullständigt personnummer (eller reservnummer).
  • I fall av skyddad identitet kan namnet anges som "Skyddad identitet" och personnumret kan vara ett reservnummer eller annan kod.
 3. Analys/frågeställning.
 4. Provtagningsdatum och i förekommande fall provtagningstid.
 5. I vissa fall krävs provtagarens underskrift.

I övrigt hänvisas till instruktioner för respektive remiss.

Hur du fyller i remisser till Transfusionsmedicin och Patologi

Rekvisition/beställning av övrigt

Webbremisser och elektroniska remisser direkt från journalsystem