FosfoTau217, P- STUDIE

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Fosfo-tau
 • Fosfo-tau217
 • Fosforylerat tau-protein
 • P-tau
 • P-tau217
Rapportnamn: P-FosfoTau217 STUDIE
Indikationer / kompletterande analyser:

Minnesutredning (forskningsanalys)

Tilläggsinformation

Tau är ett normalt förekommande protein i hjärnan som har en stabiliserande funktion gentemot mikrotubuli i nervcellernas axoner. Vid Alzheimers sjukdom kopplas en fosfatgrupp på ett antal aminosyror på tau vilket leder till en ökad mängd fosforylerat eller hyperfosforylerat tau.

Fosforylerat tau har sämre förmåga att binda till mikrotubuli i axonerna vilket leder till nedsatt axonal stabilitet. Fosforylerat tau har också en tendens att aggregera och bilda neurofibriller. I plasma precis som i cerebrospinalvätska ser man en ökad nivå av fosforylerat tau i samband med Alzheimers sjukdom.

Metod:

Immunkemi, kemiluminiscens

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp


Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Se förvaring och transport nedan.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 3 timmar
 • Kylt, 2-8 °C, max 24 timmar

Centrifugering

 • Centrifugera provet 10 min i 2000G och för över plasma till ett kryorör i polypropylen (PP) (till exempel artikelnr 30050 i MediCarrierkatalogen).
 • OBS! Använd endast rör av polypropylen för avhällning. Felaktig rörtyp kan riskera att ge falskt låga värden.

Centrifugerat och avhällt prov

 • Kylt, max 24 timmar
 • Fryst, max 2 veckor vid -20 C°, provet fryses omedelbart efter centrifugering
 • OBS Infrysningstid och datum anges på remissen
Referensintervall:

Enhet: ng/L.

Ej tillgängligt

Observera att nivåerna av denna analyt inte kan jämföras med nivåerna erhållna från andra analysplattformar (t.ex. Simoa).

Svarsrutiner:

Analys utförs inom tre veckor efter mottaget prov.

Ackreditering:

Nej