FosfoTau181, P- STUDIE

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Fosfo-tau
 • Fosfo-tau181
 • Fosforylerat tau-protein
 • P-tau
 • P-tau181
Rapportnamn: P-FosfoTau181 STUDIE
Indikationer / kompletterande analyser:

Minnesutredning

Tilläggsinformation

Tau är ett normalt förekommande protein i hjärnan som har en stabiliserande funktion gentemot mikrotubuli i nervcellernas axoner. Vid Alzheimers sjukdom kopplas en fosfatgrupp på ett antal aminosyror på tau vilket leder till en ökad mängd fosforylerat eller hyperfosforylerat tau.

Fosforylerat tau har sämre förmåga att binda till mikrotubuli i axonerna vilket leder till nedsatt axonal stabilitet. Fosforylerat tau har också en tendens att aggregera och bilda neurofibriller. I plasma precis som i cerebrospinalvätska ser man en ökad nivå av fosforylerat tau i samband med Alzheimers sjukdom.

Metod:

Immunkemi, kemiluminiscens 

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Transporteras till Klinisk kemi inom 3 timmar. Se förvaring och transport nedan.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 3 timmar

Centrifugering:

 • Centrifugera provet i 10 min i 2000G och för över plasma till ett sterilt provrör, PP (polypropylen) (Medicarrier art nr 67741).
 • OBS! Använd endast rör av polypropylen för avhällning. Felaktig       rörtyp kan riskera att ge falskt låga värden.

Centrifugerat och avhällt prov:

 • Kylt, max 24 timmar
 • Fryst, max 2 veckor vid -20 C°, provet fryses omedelbart efter centrifugering
 • OBS Infrysningstid och datum anges på remissen
Referensintervall:

Ej tillgängligt

Svarsrutiner:

Analys utförs inom en vecka efter mottaget prov.

Ackreditering:

Nej