Fosfat, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fosfat
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:

Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.​

Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L
​<2 år​1,5-2,1
​3 år​1,3-2,1
​4 år​1,3-1,8
​5-12 år​1,1-1,8
​13-17​0,86-1,7
​Vuxna kvinnor​0,80-1,5
​18-50 år män​0,70-1,6
​≥51 år män​0,75-1,4
Referenser:
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Simonsson P et al. Läkartidningen 2004;101:901-5
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja