Folat, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Folsyra, S-
Rapportnamn: S-Folat
Indikationer / kompletterande analyser:
Såväl S-Folater som S-Kobalaminer uppvisar gråzoner med avseende på bristtillstånd, varför andra analyser kan behövas för diagnos. P-Homocystein stiger vid folatbrist, men även vid kobalaminbrist. En ökning av S-metylmalonsyra (MMA) ses däremot endast vid kobalaminbrist och reagerar ej på folatbrist. En betydande andel av patienter med folatbrist kan ha en ärftligt betingad funktionell folatbrist beroende på förekomst av mutationen C667T i metylentetrahydrofolatgenen (MTHFR) som ger en nedsatt enzymfunktion.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
≥ 7
Felkällor: Hemolys > 0,3 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: