Folat, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Folsyra, S-
Rapportnamn: S-Folat
Indikationer / kompletterande analyser:
Såväl S-Folater som S-Kobalaminer uppvisar gråzoner med avseende på bristtillstånd, varför andra analyser kan behövas för diagnos. P-Homocystein stiger vid folatbrist, men även vid kobalaminbrist. En ökning av S-metylmalonsyra (MMA) ses däremot endast vid kobalaminbrist. En betydande andel av patienter med folatbrist kan ha en ärftligt betingad funktionell folatbrist beroende på förekomst av mutationen C667T i metylentetrahydrofolatgenen (MTHFR) som ger en nedsatt enzymfunktion.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
≥ 7
Felkällor: Hemolys > 0,3 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: