Fibrinogen (imm), P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Fibrinogen (imm)
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om dysfibrinogenemi, för att komplettera analys med rutinmetoden (Fibrinogen (koag) med Claussmetod).

Metod:

Immunnefelometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare med hjälp av beställningen Spec Koag (PPP), P-
Elektroniskt i Labportalen med hjälp av beställningen Spec Koag (PPP), P-
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Provtagning:

Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp. Vid behov av rör som drar mindre mängd blod.

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid

Förvaring / transport:

Se provtagningsanvisning för Spec Koag, P- (länk)

Referensintervall:
Enhet: g/L
1-6 mån 1,3-3,3
7-12 mån 1,6-4,0
1-5 år 1,7-3,5
6-10 år  1,8-3,6
11-18 år 1,8-3,3
>18 år 2,0-4,2
Pediatriska referensintervall är något osäkra ​.
Felkällor:

Fibrindegradationsprodukter som ses i hög koncentration hos trombolysbehandlade patienter ger falskt för höga värden p.g.a. korsreaktivitet hos de diagnostiska antikropparna.

Svarsrutiner:

Analyseras vid behov

Ackreditering:

Nej