Spec Koag, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Specialkoagulation
Rapportnamn: P-Spec Koag (PFP) samt P-Spec Koag (PPP)
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysbegreppet ”Spec Koag” motsvarar ingen egen analys, utan används endast för att skicka elektroniska beställningar till specialkoagulationslaboratoriet, för analys av specialiserade koagulationsanalyser vilka ej är elektroniskt beställningsbara.

Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen 

(motsvarar konventionella konsultremisser till specialkoagulationslab).

Provtagning:
2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.
 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. 
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port. 
 • Ange provtagningstid. 
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter. 

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering, P-Spec Koag (PFP), kortnamn KOAG83:
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman överförs till ett plaströr. OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Centrifugera plasman igen i 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör.
Centrifugering, P-Spec Koag (PPP), kortnamn KOAG96 :
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör, ca 0,6 mL/rör.
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna​
Referensintervall:

​Se respektive analys.

Svarsrutiner:

​Beställningen besvaras när provet mottagits på specialkoagulationslaboratoriet och önskad koagulationsanalys har beställts av laboratoriet.

Svarstid för önskad analys, se PTA för den analysen.

Ackreditering:

​Se respektive analys