Fetoprotein, alfa-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • alfa-Fetoprotein, S-
  • AFP, S-
Rapportnamn: S-alfa-Fetoprotein
Indikationer / kompletterande analyser:

Lever och testikelcancer

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special​
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
 
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
< 8
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja