Etanol, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Alkoholer
Rapportnamn: S-Etanol
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

S-Etanol ingår även i S-Alkoholer.
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Tvätta ej huden med sprit. OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort.
Förvaring / transport:
Anvisning​ för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.​

OBS! Vid centrifugering får ej proppen tas bort. Provet får ej hällas av till annat rör.


Referensintervall:
Enhet: mmol/L
S-Etanol   Ej påvisbart < 3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja