Emicizumab, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Hemlibra
 • Emicizumab
Rapportnamn: P-Emicizumab I gruppen P-Emizicumab ingår analyserna P-Emizicumab (konc) och P-Emicizumab(eFVIII)
Indikationer / kompletterande analyser:

Emicizumab (Hemlibra®) är en bispecifik faktor IXa- och faktor X-riktad antikropp. Den är utformad för att förena faktor IXa och faktor X för att aktivera koaguleringskaskaden och återställa blodkoagulationsprocessen för personer med hemofili A.

Indikation är uppföljning av behandling med Emicizumab hos patienter med hemofili A.

Resultat besvaras som indirekt (uppskattad) Faktor VIII aktivitet (kIE/L) och som Emicizumab koncentration (mg/L).

Metod:

​Enzymaktivitet, fotometri 

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare 
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
 
Provtagning:

​2 st Na-citratrör 3,2% (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
 
Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

 • Rumstemperatur, max 30 minuter

Centrifugering

 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter

Centrifugerat och avhällt prov

 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering

Transport av frysta prover

 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.

Transport (utanför Stockholmsregionen)

 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem. 

Adress

Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Stockholm

 

Referensintervall:

​Finns ej

Svarsrutiner:

​Analys utförs en gång per vecka om behov finns

Ackreditering:

​Nej