Dehydroepiandrosteronsulfat, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: DHEAS
Rapportnamn: S-DHEAS
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av misstänkt hyperandrogenism hos kvinnor och barn samt vid androgenproducerande binjurebarkstumörer och ektopisk ACTH-produktion. S-DHEAS bör bedömas tillsammans med S-Testosteron och S-SHBG.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​


Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L

Barn:
< 1 vecka  2,9-16 
1-4 veckor  0,86-12 
1-12 mån  0,09-3,4 
1-4 år  0,01-0,53
5-10 år  0,08-2,3 
Kvinnor:
11-14 år  0,92-7,6 
15-19 år  1,8-10 
20-24 år  4,0-11
25-34 år  2,7-9,2
35-44 år 1,6-9,2
45-54 år 0,96-7,0 
55-64 år  0,51-5,6
65-74 år  0,26-6,7
≥ 75 år  0,33-4,2 
Män:
11-14 år  0,66-6,7
15-19 år  1,9-13 
20-24 år  5,7-13
25-34 år  4,3-12 
35-44 år  2,4-12 
45-54 år  1,2-9,0 
55-64 år 1,4-8,0 
65-74 år 0,91-6,8 
≥ 75 år  0,44-3,3 
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja