Cancerassocierat antigen 15-3, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CA 15-3
Rapportnamn: S-CA 15-3
Indikationer / kompletterande analyser:
Bröstcancer, Adenocarcinom i colon, lunga, pancreas, prostata och ovarium.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special​
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: kE/L
< 35
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja