Cancerassocierat antigen 125, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: CA 125
Rapportnamn: S-CA 125
Indikationer / kompletterande analyser:
Ovarialcancer, uteruscancer /Analys av CA 125 tillsammans med HE4  kan användas för att uppskatta risk för epitelial ovarialcancer hos pre- och postmenopausala kvinnor med resistens i bäckenet.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: kE/L
< 35
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja