Bilirubin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Bilirubin
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ljusskyddas, ​Bilirubin är mycket ljuskänsligt. 

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 - 25°C, max 4 timmar 
  • Centrifugeras inom 4 timmar
Centrifugering: 
  • Centrifugera provet i 10 min i 2000 G
Centrifugerat prov:
  • Rumstemperatur 15 -25°C, max 1 dygn
  • Kylt 4 - 8 °C, max 7 dygn
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryst -20 °C, vid längre än 7 dygn förvaring
För prover som skickas med post, om inget annat anges i provtagningsanvisningen. Se information här.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikromol/L
​<2 dagar​<100
​2-6 dagar​<200
​7-20 dagar​<100
​21-29 dagar​<50
​1-5 månader​<22
​6 månader-5 år​<8
​6-10 år​<18
​11-17 år​<24
​≥18 år​<26
Referenser:
Historiska referensintervall KUL
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Felkällor: Hemolys > 1,0 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja