Aspartataminotransferas, P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: ASAT
Rapportnamn: P-ASAT
Metod:
Enzymaktivitet, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mikrokat/L .
​<0,5 år​<1,4
​0,5-1 år​<1,1
​2-17 år​<0,78
​vuxna kvinnor​<0,61
​vuxna män​<0,76
 

Referenser:
Colantonio DA et al. Clin Chem; 2012;58:854-68
Ridefeldt P et al. Scand J Clin Lab Invest. 2018;78:365-72
Simonsson P et al. Läkartidningen 2004;101:901-5

Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja