Apo B genotypning, DNA-

Klinisk kemi

Rapportnamn: DNA-Apo B genotyp
Indikationer / kompletterande analyser:
Hyperkolesterolemiutredningar. I sällsynta fall kan patienter med förhöjd plasmakolesterol ha en mutation i apoB100-molekylen, vilket leder till försämrat kolesterolupptag i levern.
Metod:
DNA-sekvensering
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

OBS Provet får inte centrifugeras!

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 3 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång varannan månad.
Ackreditering:

​nej

Kommentar:
Vid frågor kontaktas Klinisk kemi, telefon 08-123 719 99.