Alkoholer, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Etanol
  • Metanol
  • Isopropanol
  • Aceton
Rapportnamn: S-Alkoholer (besvaras enligt referensvärdeslistan)
Indikationer / kompletterande analyser:

​Förvirring och medvetanderubbningar. Vid oförklarlig acidos bör metanolförgiftning eller etylenglykolförgiftning övervägas. Hos högkonsumenter av etanol kan symtomen variera och vara mycket diffusa.

Metod:
Kromatografi (GC), flamjonisation
Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Tvätta ej huden med sprit.
OBS! Vid centrifugering får proppen inte tas bort.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat

  • OBS proppen får inte tas av.
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

För prover som skickas med post, se information här.

Referensintervall:

Enhet: mmol/L

S-Etanol Ej påvisbart < 3
S-Metanol Ej påvisbart < 3
S-Isopropanol ​Ej påvisbart < 3
S-Aceton Ej påvisbart < 3

 

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

OBS! Om enbart Etanol efterfrågas kan S-Etanol beställas som enskild analys. På Klinisk kemi vid Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Södertälje sjukhus utförs endast S-Etanol.