Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PLAP
  • ALP, placentatyp
  • Fosfatas, alkaliskt, placentatyp
Rapportnamn: S-PLAP
Indikationer / kompletterande analyser:
Testikelcancer
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 4 timmar
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov
  • Kylt, max 1 dygn
  • Fryst, vid längre än 1 dygns förvaring​
Referensintervall:

Enhet: mE/L
< 100

Högre för rökare 

Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 3 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.
Ackreditering:

​Nej