alfa-Fetoprotein-Csv

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Spinal-AFP
  • AFP, Csv-
Rapportnamn: Csv-alfa-Fetoprotein
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens.
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss.
Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret​
Provvolym minst 1 mL.
Om patienten behandlas med höga doser biotin >5 mg/dag bör provtagning ske tidigast 8 timmar efter biotinintag.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • kylt, max 2 dagar
  • Fryst, vid längre än 2 dagars förvaring​
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Referensintervall saknas.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej