Albumin, X-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Albumin,Led-
  • Albumin, -Asc
  • Albumin, Pleu-
Rapportnamn: X-Albumin
Metod:

Immunkemi, turbidimetri

Remiss:
Elektroniskt i TakceCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
OBS, ange alltid typ av kroppsvätska
 
Provtagning:

Sterilt provrör, polypropylen (PP)

Se bild på röret.

Centrifugrör koniskt, polystytren (PP) accepteras

Förvaring / transport:

Transporteras till klinisk kemi kylt, utan dröjsmål.

Referensintervall:
Saknas
Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen

Ackreditering:

​Nej